Haaksbergen, 12.11.2019

Opslag, transport en verwerking bij lage temperaturen!

De winter komt eraan en de temperaturen zijn inmiddels al weer tot beneden het nulpunt gekomen. Deze lage temperaturen en een wisselende luchtvochtigheid zijn van invloed op de eigenschappen en verwerking van onze producten. Aangezien bijverwarmen en ventileren vaak niet meer mogelijk is, dient de temperatuur van de vloer en de ruimte optimaal te zijn. Hiermee voorkomt u lange droogtijden en mogelijke hechtingsproblemen. Pallmann geeft tips om deze problemen te voorkomen. 

Opslag en transport
Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat u alle producten tijdens opslag en transport tegen kou (<10°C) dient te beschermen. Bestel uw producten op tijd, zodat ze kunnen acclimatiseren in een daarvoor geschikte ruimte en vervolgens bij een optimale temperatuur verwerkt kunnen worden.

Verwerking
Bij gebruik van Pallmann producten in de herfst en winter geldt het volgende:
•  Vloertemperatuur minimaal 15 °C (ook 's nachts)
•  Verwerkingstemperatuur minimaal 15 °C
•  Maximale relatieve luchtvochtigheid (R.V.) 65%
 
Lagere temperaturen en/of een hogere relatieve luchtvochtigheid verlengen de droogtijd. Daarnaast hebben lagere temperaturen ook invloed op de doorharding en dus op het moment waarop de vloer belast kan worden. Daarom stellen de meeste vloerbedekkingleveranciers dezelfde eisen voor de verwerking van hun producten.

Dauwpunt
Tijdens de sterk wisselende temperaturen is er eerder kans op een dauwpunt op de vloer. Om dit te voorkomen adviseren wij u de omstandigheden nauwkeurig te controleren zodat er geen problemen ontstaan. Dit controleren is eenvoudig uit te voeren met de vocht- en temperatuurmeters van Wolff.

Onderstaand vindt u een tabel waarin aangegeven staat wanneer een dauwpunt / condensvorming optreedt. Dit vindt altijd plaats op het scheidingsvlak tussen warm en koud, dus op de vloer.

Bij sterk wisselende temperaturen is het waarschijnlijk dat er ook verschillen zijn in de relatieve luchtvochtigheid. Controleer daarom ook de vochtigheid van het hout voordat u van start gaat.  

Belangrijk
Het is belangrijk om tijdens de verwerking te streven naar omstandigheden die gelijk zijn aan de omstandigheden waarin het parket dagelijks komt te liggen.

Tip!
Belangrijk is ook uw eigen klanten te wijzen op de risicio's, vertelt Tom Borggreve, Productmanager Pallmann: "Attendeer uw klanten op de risico's van een zeer lage luchtvochtigheid, wat met name in de wintermaanden veel voorkomt. Het is raadzaam om ruimtes waar een houten vloer ligt te bevochtigen, om zo de relatieve luchtvochtigheid op een normaal niveau te brengen. Hiermee wordt extreme werking van de houten vloer beperkt en worden schades hopelijk voorkomen."

Meer informatie
Voor meer informatie over temperatuur en luchtvochtigheid verwijzen wij u naar de productbladen op onze website.
 
Mocht u over dit onderwerp nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met uw Technisch Commercieel Adviseur.